Skip to content


GGO’s

De laatste jaren krijgt de consument de indruk dat er met voedsel steeds meer wordt gesjoemeld en geknutseld. En dat er dikwijls pas wordt ingegrepen wanneer er ongelukken gebeuren. Dit verklaart het wantrouwen van de consument als die plots te maken krijgt met weer de nieuwste ingreep in de voedselproductie: genetische modificatie. Hierbij wordt op een kunstmatige wijze in een laboratorium door wetenschappers erfelijk materiaal van een levend organisme (plant, dier of bacterie) ingebracht in een ander organisme met het doel bepaalde gewenste eigenschappen snel tot uiting te laten komen.
Zo is het mogelijk om tomaten langer houdbaar te maken, aardbeien minder gevoelig te laten zijn voor koude, gewassen zoals soja en maïs een behandeling met een onkruidverdelger te laten overleven, of planten zelf een insecticide te laten aanmaken. Niemand – de wetenschapper ook niet – weet precies welke de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van het eten van ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen of gewassen) op termijn kunnen zijn. Een verhoogd risico op bijvoorbeeld allergieën is er zeker door het onzichtbare erfelijk materiaal dat in een bepaald voedingsmiddel is ingebouwd. Milieuorganisaties en verbruikersverenigingen maken zich nog meer zorgen over de mogelijke gevolgen voor het milieu bij de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. Als bijvoorbeeld ook wilde soortgenoten van een bepaald gewas via bestuiving resistent worden voor een herbicide, dan zit je binnen kortste keren met een woekerend superonkruid opgescheept. Of als ook nuttige insecten worden gedood door het gif dat een gewas zelf aanmaakt, is een ontregeling van het natuurlijk evenwicht niet ver af en kunnen vernietigende plagen de kop opsteken. Ook in de derde wereld is men niet gelukkig met deze moderne technieken: het groeiende overwicht van multinationale zaadhuizen bedreigt het voortbestaan van de eigen variëteiten aan rijst, maïs en andere basisvoedingsmiddelen. Deze afbouw van de biodiversiteit brengt de voedselveiligheid ernstig in gevaar. Voor consument en milieu bieden ggo’s dus geen enkel voordeel. Ze vormen zelfs een bedreiging voor duurzame alternatieven zoals de moderne biologische landbouw.

Posted in milieu.

Tagged with , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.